DELA

Standardiserade kartor för sportfiske

Landskapsregeringens arbetsgrupp för utvecklingen av sportfisketurismen på Åland tillsätts troligen för ännu en period.
– Vi har inte direkt kommit fram till något, säger gruppens ordförande och tillika chef för landskapets fiskeribyrå Jenny Eklund-Melander. Det går sakta, men framåt.
Man har bjudit in representanter för sjöbevakningen och polisen för att få information om de regelverk som gäller. Man strävar också till att få en samsyn bland vattenägarna där den stora makten ligger.
Rent konkret ska man ta fram standardiserade fiskekartor för turister.
– Nu upplevs det som ett problem med bristfälliga kartor.
Övriga medlemmar i gruppen är Ålands fiskares verksamhetsledare Fredrik Lundberg, Irina Lundqvist för Viking Line och Eckerölinjen, Maria Häggblom för Ålands stuguthyrarförening, Peter Selander för Ålands sportfiskeguider och Tage Eriksson för Ålands producentförbund. (ns)