DELA

Stan godkände nytt Mise-avtal

Nu har också Mariehamns stad godkänt det nya avtalet med Mise som bland annat ger renhållningsbolaget rätt att upphandla.
Ålands framtid anser att man borde utreda vad det skulle kosta om staden övertog hela sophanteringen.
– 10 av 16 åländska kommuner har visat att man kan sänka kostnaderna för hushållen genom sköta hanteringen själv. Mariehamnarna är värda att vi åtminstone utreder frågan, sade Axel Jonsson (Åf) i stadsfullmäktige.
Han fick inte stöd av någon annan än partikollegan Tom Forsbom. (tt-s)