DELA

Stan borde köpa Savoy

Staden bör lägga ett bud på bio Savoys fastighet. Det föreslår stadsstyrelsens ordförande Barbro Sundback (s) i ett initiativ till staden.
Fastigheten har ett stort kulturhistoriskt värde och har en arkitektonisk betydelse för stadsbilden. Biograflokalen som sådan torde dessutom vara den enda i sitt slag i ursprungligt skick, skriver Sundback.
Sundback anser inte att staden ska driva bion utan den skall skötas av en utomstående entreprenör.
I sitt initiativ hänvisar Sundback till tidigare köp som staden gjort och som fungerar som bra modeller för ett partnerskap mellan staden och ideella föreningar. ÅCA:s mejeri köptes för att trygga verksamheterna i huset och för några år sedan köptes Kobba klintar. Staden köpte fastigheten och åtog sig att rusta upp bryggan medan frivilliga krafter utfört ”ett strålande arbete” på ögruppen. (hf)