DELA

Stan bollar frågor vidare till KST

Flexiblare färdtjänst, inrättande av en kvinnojour och en utredning som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor: det är tre frågor som Mariehamns stad enligt förslag bör bolla vidare till KST.

I beredningen inför stadsfullmäktiges möte på tisdag föreslås att frågan om flexiblare tillgång till färdtjänst överlåts till Kommunernas socialtjänst (KST), som sjösätts vid årsskiftet. I KST:s uppdrag ingår att sammanjämka alla kommuners färdtjänst.

Även frågan om inrättande av en kvinnojour och om en utredning med målet att avskaffa våld mot kvinnor föreslås hanteras av KST.

Vad gäller motionen om att underlätta för stadens deltidsanställda att gå upp till heltid skriver stadsstyrelsen i sin beredning att stans fokus ligger på att erbjuda heltidsarbete åt de som vill i den utsträckning det finns arbete att erbjuda, och tillägger att uttaget av föräldraledighet är en viktig faktor. (ss)