DELA

Stadstomter kan auktioneras ut

MARIEHAMN. Auktioner kan hållas på 25 procent av tomterna då nya egnahemshustomter ska säljas, det beslöt stadsfullmäktige i tisdags efter en mycket jämn omröstning som slutade 13-12.
Det var Tom Pussinen (fs) som föreslog för fullmäktige, understödd av bland andra Britt Lundberg (c) och Roger Jansson (fs), att auktionsförfarande skulle få användas. Med dem röstade ledamöter från (fs), (c), (ob) och två från (lib).
Stadsstyrelsens förslag var att frågan utretts tillräckligt och nu skulle lämnas utan vidare åtgärd.
I dag lottas tomterna ut bland alla intresserade. Priset är självkostnadspris, det vill säga staden bakar in det man har betalat för råmarken samt lägger till kostnader för kommunalteknik och andra satsningar. (ab)