DELA

Stadsstyrelsen vill ha färre röstningsområden

Tre röstningsområden i stället för fyra.

Det föreslår stadsstyrelsen för fullmäktige.

En indelning i södra staden (med Ytternäs skola som vallokal), centrum och norra staden (Strandnäs skola) skulle ge drygt 3 000 röstberättigade i varje område.

Centrala Mariehamns vallokal kan inrymmas i stadshuset som tidigare, eller i biblioteket. (pd)