DELA

Stadsstyrelsen tar ställning till Villagränd

Stadsstyrelsen ska ta ställning till långköraren om Villagränd när den har möte den 17 maj. Senast var frågan uppe i stadsutvecklingsnämnden som efter omröstning beslutade att anta förslaget som innebär att ett hus på 4,5 våningar får byggas mot Strandgatan. Nämnden gick mot stadsarkitektens förslag som skulle tillåta ett hus på 3,5 våningar på platsen.

Inför styrelsens möte föreslår stadsdirektören att styrelsen föreslår inför stadsfullmäktige att anta stadsarkitektens förslag, med hänvisning till plan- och bygglagen. (eh)