DELA

Stadsstyrelsen begär juridiskt utlåtande

Stadsstyrelsen i Mariehamn fortsatte i går torsdag behandlingen av delgeneralplanförslaget för centrum, efter att fullmäktige återremitterat planen till styrelsen med ny vägkost.

Torsdagens beslut blev att begära ett juridiskt utlåtande för två olika alternativ på skrivningar för skyddsvärda objekt (A- och B-märkningar), dels förslaget som gavs som vägkost på senaste mötet, dels en ny formulering på förslag av moderaterna. Den senare lyder ”A. Arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull byggnad som vid ändring av stadsplan bör ges skydd. B. Stadsbildsmässigt värdefull byggnad vars exteriöra drag eller värdefulla karaktärsdrag särskilt bör beaktas vid ändring av stadsplan.”

Stadsstyrelsen var enhällig i beslutet. (eh)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp