DELA

Stadsstyrelse vill veta mer om offentliga bolag

Stadsstyrelsen valde på tordagens möte att återremittera ärendet om samarbetet inom projektet Ålands digitala agenda, ÅDA. Tidigare har staden bestämt att ingår ett avtal som innebär att parterna – förutom Mariehamns stad, även landskapsregeringen och ÅHS – samordnar e-tjänster, it-drift, it-utveckling och it-förvaltning samt bildar ett icke-vinstdrivande bolag för att sköta verksamheten.
Ställföreträdande stadsdirektör Emma Dahléns förslag var att stadsstyrelsen skulle godkänna avtalet och teckna 25 aktier à 25 euro i bolaget. Men så blev det alltså inte.
– Det fanns önskemål om att få mera information om hur insynen i ett offentligt bolag fungerar, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson. (mw-w)