DELA

Stadsstyrelse enig om golfutbyggnad

MARIEHAMN. Förslaget till en utbyggnad av Ångbåtsbryggans äventyrsgolf vid Österleden skall nu ställas ut för allmänheten.
Det har en enig stadsstyrelse bestämt. Under utställningstiden skall kostnaderna utredas och ett föravtal mellan staden och golfentreprenören Dennis Janssons bolag upprättas. Sedan bestämmer stadsstyrelsen om stadsplanen skall föras till fullmäktige för beslut. (pd)