DELA

Stadsnej till Miseförslag

MARIEHAMN. Förslaget inför stadsstyrelsens möte i kväll är att staden säger nej till Misestyrelsens förslag till fritidshusavgift på 35 euro och driftstillskott från kommunerna inför 2011. Fritidshusavgiften för ägare vars ägare bor i en Mise-kommun har hittills inte behövt betala en skild avgift för stugan.
Däremot stöds Misestyrelsens förslag att hushållen betalar olika avgifter beroende på vilka renhållningstjänster man beställer och inte på basis av hur många personer som bor i hushållet.
Förslaget om fullmakt för försäljning av producentorganisationen Proans får bifall enligt förslaget. Beträffande Ålands problemavfall, Åpab, föreslås att konkurrensutsättningen som det fattades beslut om i december 2008 fullbordas och att åtgärderna redovisas på Mises stämma i höst tillsammans med en plan för hur Åpab kan fasas ut ur Misekoncernen. (ao)