DELA

Stadsmotion om möten på distans

Obundnas Anders Holmberg och Conny Nylund föreslår att förvaltningsstadgan för Mariehamns stad ändras så att medlemmar i stadens politiska organ kan dela i sammanträden på distans.

Bakgrunden är att lagtinget ändrat kommunallagen för att möjliggöra detta, men stadsstyrelsen har inte lagt fram ett sådant förslag för fullmäktige.

– Obunden samling r.f:s ersättare i stadsstyrelsen Anton Göthlin arbetar för närvarande vid Finlands ständiga representation i EU gällande Ålandsfrågor. Han har inte kunnat delta i den frågan där den ordinarie ledamoten varit jävig angående delgeneralplanen i Mariehamn, sägs i motionen. (ms)