DELA

Stadsliberal föreslår marina soptunnor

Pernilla Söderlund (Lib) föreslår att Mariehamns stad ska undersöka möjligheterna att ta i bruk så kallade Seabins, en metod för att samla upp skräp som flyter runt på vattenytan.

– Den är konstruerad att fungera som en flytande soptunna som skummar vattenytan genom att pumpa vatten i enheten. Den kan installeras i hamnar och marinor och med filter kan den avskilja olika sorters skräp. Vindar och strömmar pressar ner skräpet i tunnan, skriver Pernilla Söderlund i sin motion, och hänvisar till hemsidan www.seabinproject.com. Hon föreslår vidare att arbetet skulle kunna skötas tillsammans med hamnföreningar eller andra föreningar.