DELA

Stadsgata byggs om

Markavdelningen i Mariehamns stad meddelar att det under den här veckan pågår en ombyggnad av Elverksgatan. Det innebär att framkomligheten för fordonsförare, cyklister och fotgängare begränsas under ombyggnadstiden som beräknas pågå till juli månad.
– Efter ombyggnaden är Elverksgatan uppgraderad så att det finns gång- och cykelvägar på båda sidor om gatan, bilparkeringar längs gatans båda sidor, grönområden mellan gatan och gång och cykelvägarna, fyra nya busshållplatser, tio stycken nya träd längs gatans norra sida samt ny gatubelysning, rapporterar Håkan Lindén. (mt)