DELA

Stadschefer vill ha mera pengar

Bildningschef Kjell Nilsson i Mariehamn vill ha ett större anslag för bildningsnämnden i budgeten för 2016. Enligt den ram som slogs fast i fjol skulle sektorn få drygt 13 miljoner euro, en summa som man nu vill plussa på med nästan 200 000.

– Den främsta orsaken till att den givna ramen inte kan hållas är ombyggnaden av Övernäs skola som medför ökade kostnader i form av internräntor och avskrivningar, skriver Nilsson i sin beredning av frågan.

Bildningsnämnden tar nästa vecka ställning till om man skall gå vidare till fullmäktige med önskemålet.

Också stadsarkitekt Sirkka Wegelius vill att den nuvarande ramen utökas. 120 000 euro behövs för en projektanställd och en trafikkonsult för delgeneralplanearbetet över Mariehamns centrum. (tt-s)