DELA

Stadschefer får handla för 150 000

Stadsstyrelsen beslutade på torsdagens möte att stadens kanslichef, finanschef och personalchef har rätt fatta beslut om anskaffningar och att ingå avtal inom sina respektive områden till ett värde om 150 000 euro.

Förvaltningschefer har enligt förvaltningsstadgan sedan tidigare rätt att besluta om anskaffningar och avtal inom begränsade gränser. För förvaltningschefer inom stadsledningen finns däremot inga fastställda gränser, varför det enligt biträdande kanslichefens beredning behöver fattas ett beslut om det.

Till förslaget lades ett motförslag av Anna Holmström (C), om att cheferna får fatta beslut om maximalt 50 000 euro. Förslaget vann inget understöd, varav det förföll. (eh)