DELA

Stadsbussen under lupp

Hur ska kollektivtrafiken i Mariehamn se ut efter den sista maj år 2020 då stadens nuvarande avtal med Viking Line buss löper ut?

Det undrar infrastrukturdirektör Kai Söderlund som ber infrastrukturnämnden om närmare instruktioner för hur frågan ska drivas vidare.

– Inför nästa upphandling av kollektivtrafiken behöver förutom ekonomiska resurser, tillgänglighet samt turtäthet och rutter även frågan om förutsättningar för utökat samarbete med grannkommunerna utredas på nytt. Målsättningar för bättre stadsmiljö (mindre utsläpp och lägre buller) behöver också förtydligas vid planering av stadens framtida kollektivtrafik, skriver Söderlund inför nämndens möte på tisdag. (tt-s).