DELA

Stadsbussen ändrar rutten

Då sommarturlistan införs flyttar busstrafiken från Västra Ytternäsvägen till Lotsgatan och Segelmakargatan i södra Mariehamn.

Infrastrukturdirektör Kai Söderlund föreslog att man skulle vänta till nästa år för att hinna förbättra säkerheten för den lätta trafiken över Västra Ytternäsvägen men infrastrukturnämnden vill att ruttändringen görs redan nu.

Några andra ändringar i stadsbussens trafik görs inte. (tt-s)