DELA

Stadsbudgetmöte uppskjutet

Stadsfullmäktigemötet som skulle ha hållits i dag har blivit uppskjutet till den 11 november.
Diskussionerna kring budgeten tar längre tid än planerat, säger kanslichefen Emma Dahlén.
Partierna undersöker nu sätt att stärka stadens ekonomi de närmaste åren, och då är skattehöjningen ett av flera alternativ. Den 11 november behandlas bland annat skattesatsen för 2009. Vid det följande mötet i slutet av november behandlas budgetförslaget i sin helhet. (pd)