DELA

Stadsbor oroar sig för Slemmern

– Slemmern mår inte bra! Stora utfallsdiken från norra staden och Jomala gräns mynnar direkt till Slemmerns strand. Vattnet från mattvättanläggningen på Nabben rinner direkt ut, dagvattnet ökar genom allt större asfaltsytor och hamnar orenat till Slemmern.
Det skriver en grupp mariehamnare i ett medborgarinitiativ till staden. I initiativet, som har Rauli Lehtinen (Lib) som första undertecknare, vill man att stan skall inrätta ett vattenskyddsområde kring Slemmern.
Initiativtagarna är också oroliga över att projekt som till exempel en konstgjord bostadsö i Slemmern skall förverkligas och ytterligare påverka vattenkvaliteten i fjärden.
Ett liknande medborgarinitiativ lades fram 2002 men stadens miljöledning ansåg då att det inte behövs några åtgärder. (tt-s)