DELA

Stadsbor lämnade in tre initiativ 2014

Under fjolåret fick Mariehamns stad ta emot tre medborgarinitiativ. I det första, som lämnades in i mars, efterlyses tydliga ägardirektiv för Mariehamns centralantennbolag och ett regelverk som följer normerna för kabelnät i övriga städer i Finland. Stadens svar på initiativet är att en uppdatering av ägardirektiven för samtliga bolag, inklusive MCA, är på gång.

Matbanken lämnade i oktober in ett initiativ om tillfälliga parkeringstillstånd för de fyra timmar i veckan som maten levereras. De får nej med motiveringen att lagen inte medger tillfälliga tillstånd.

I november kom ett initiativ som efterlyste en utredning av all upphandling och alla inköp som förvaltningen gjort under året samt en redogörelse för vilka konsulter och dylikt som anlitats och som kostat över 5 000 euro. Det ärendet är under beredning. (tt-s)