DELA

Stadsbildsfonden delar stadsstyret

MARIEHAMN. Stadsstyrelsen är oenigt om framtiden för stadsbildsfonden. Enligt stadsarkitektens förslag ska två pris delas ut, dessa som bidrag ur stadsbildsfonden och Chiewitzpriset.
Frisinnad samverkan och Obunden samling godkände det liggande förslaget, men ärendet återremitterades vid stadsstyrelsens senaste möte då socialdemokraterna Karl-Johan Fogelström och Barbro Sundback ville se att förslaget omarbetades så att endast ett större pris delas ut per år. Liberalerna gav sitt understöd. (mt)