DELA

Stadsbildsfond söker intresserade

De som äger K-märkta hus i Mariehamn påminns om att man fram till måndag 22 november kan söka bidrag ur stadsbildsfonden. Detta gäller dem som utfört arbete på sina hus i samråd med stadsarkitektkontoret.
Som mest kan man beviljas en summa om 1.700 euro. Totalt är 9.000 euro reserverade. Intresserade ska vända sig till stadsarkitektkontoret. (mt)