DELA

Städning höjer Hammarlands kostnader

Kommunfullmäktige i Hammarland har föreslagit ett flertal tillfällig ökningar inom den sociala sektorn som föranletts av coronapandemin.

Man ger Hemgården 6 800 euro extra för att uppfylla rekommendationer kring städning och hemtjänsten får 8 800 extra för att städa Hammargården och genomföra matutkörning. Hammargården får också en tillfällig resurshöjning om 3 800 euro för att hanteringen av mat försvårats under Coronavirusepidemin.

Behovet av tilläggsresurs bör enligt fullmäktige utvärderas efter den 30 september för att se om behovet av utökat köksbiträde föreligger fram tills slutet av året. (hh)