DELA

Stadens sossar satsar till valet

Mariehamns socialdemokrater siktar på att återta minst två mandat i kommunvalet och utöka sin representation från sex till åtta i stadsfullmäktige. Det vill man göra genom att bland annat satsa på unga och på välfärd.
– Mariehamns socialdemokrater kommer inte att medverka till att budgeten för år 2012 innehåller skadliga nedskärningar som resulterar i större barngrupper i skola och dagis. Vi kommer inte heller att stöda förslag som minskar stödet till pensionärerna, till exempel sämre hemtjänst och närvårdarstöd, skriver sossarna i ett pressmeddelande.
– Detta kan vi åstadkomma genom att senarelägga investeringar och genom en tillfällig skattehöjning i tre år på 0,5 procent från nuvarande 16,5 till 17 procent. En måttlig skattehöjning kommer alla till del i form av en bibehållen kvalitet på skola och omsorg och ett rikt utbud på kultur- och fritidstjänster.
På årsmötet nyligen valdes en ny styrelse som består av Barbro Sundback (ordförande), Sara Kemetter (viceordförande), Kaveh Bahar, Linda Söderström, Karin Lindbom, Frans Jansson, Oleg Kasianov och Siv Hallbäck.
Ersättare är Christian Beijar (sekreterare), Eva Törnroos (kassör), Ulla Andersson och Hillevi Ahlbeck. (tt-s)