DELA

Stadens minus nu två miljoner

Enligt budgeten för 2013 skall Mariehamns bokslut visa ett överskott på plus 54.000 euro. Enligt prognosen i stadens senaste ekonomiska översikt kommer den siffran i stället att ersättas med ett minustecken och cirka 2.000.000 euro.
Den ekonomiska uppföljningen från och med januari till och med augusti visar att en minskning av samfundsskatterna på 2,2 miljoner är den största orsaken till att planerna rubbas så kraftigt. Infrastruktursektorn går back 466.000 på grund av förlorade hamnintäkter och socialnämnden överskrider budgeten med drygt 320.000 på grund av flera ändrade omständigheter inom vård och omsorg.
Minustecknet i prognosen skulle vara betydligt större om inte stadsledningens kunde redovisa ett plus på närmare 750.000. Största delen av den summan utgörs av den tippade försäljningsvinst staden skulle göra om elverket blir ett aktiebolag. (tt-s)