DELA

Stadens miljöarbete uppfyller alla krav

Mariehamns stad uppfyller kraven för miljöledningsstandarden ISO 14001. Det konstaterar företaget A3CERT som i en revision granskat att förvaltningen uppfyller kraven.
– Praktiskt sett har Mariehamns stad ett bra miljöarbete som inom samtliga delar av verksamheten och organisationen uppfyller kravet om ständiga för bättringar av miljöprestanda, vilket också den omfattande övervakningen och mätningen av miljöparametrar bekräftar, konstaterar företaget.
– Den externa revisionen visar att vi är på rätt väg med vårt miljöarbete och ger oss energi att fortsätta vårt kontinuerliga arbete att förbättra stadens verksamhet med avseende på verksamhetens miljöpåverkan och miljöskaderisker, säger miljöcontroller Ulf Simolin i ett pressmeddelande.
Mariehamn certifierades för ISO 14001 i januari 2011. Systemet ger staden ett internt verktyg för hur man skall arbeta med miljöfrågor. (tt-s)