DELA

Stadens budgetarbete börjar efter bokslut

Stadsstyrelsen godkände en tidsplan för stadens budgetprocess på det senaste styrelsemötet. Bokslutet för 2021 väntas behandlas i mars och april, efter det används bokslutet som grund för budgeten för 2023.