DELA

Stadens bolag bör vara öppna

Bolagsstämmorna i Mariehamns stads olika bolag bör vara offentliga. Det föreslås i en revidering av stadens koncerndirektiv.

– Enligt förslaget skall allmänheten dessutom beredas möjlighet att ställa frågor rörande bolaget och dess verksamhet till bolagsledningen, skriver stadsledningen i sin beredning av ärendet..

– Kommunmedlemmarna bör garanteras möjlighet till insyn i de bolag som indirekt utgör kommunmedlemmarnas egendom.

Stadsstyrelsen tar ställning till koncerndirektivet på torsdag. (tt-s)