DELA

Staden vill ha bolagsdividend

Stadens dotterbolag Mariehamns energi ab, Mariehamns centralantenn ab, FAB Marstad och Mariehamns elnät ab kan nästa år få betala dividend av sitt kapital.
Enligt ett förslag som stadsstyrelsen skall ta ställning till på torsdag skulle dividenden vara 3,15 procent av bolagets totala egna kapital. Går det igenom betalar Mariehamns energi 133 173 euro till stadens kassa, Mariehamns centralantenn 4 245, Marstad 271 836 och Mariehamns elnät 136 173 euro.
Dividenderna innebär en inkomst på nästan 550 000. (tt-s)