DELA

Staden vill ändra marklag

Mariehamns stad skulle gärna ställa brandgator och andra gröna ytor till de boendes förfogande men för att det skall kunna förverkligas krävs en lagändring.
Det konstaterar stadens förvaltning som har berett en motion i frågan med Lennart Isaksson (M) som första undertecknare.
Förvaltningen beskriver förslaget som tilltalande men påpekar att avtalsfrågan är komplicerad i dagsläget.
Hindren kunde dock lätt undanröjas om landskapet hade samma paragraf om samreglering av fastigheter som finns i rikets markanvändnings- och byggnadslag och förvaltningen vill därför att staden skall anhålla hos landskapsregeringen om en komplettering av den åländska lagen. (tt-s)