DELA

Staden vädjar för sjöfartsservice

MARIEHAMN. Planerna att flytta trafiksäkerhetsverkets sjöfartstjänstemän från Helsingfors till Rovaniemi i norra Finland har fått åländska politiker att reagera.
Stadsstyrelsen har enigt godkänt en skrivelse till kommunikationsministeriet där man tillsammans med landskapsstyrelsen argumenterar för fördelarna med att flytta en del av trafiksäkerhetsverkets verksamhet till Åland.
n Man betonar vikten av att myndighetsservicen finns i sjöfartsnäringens omedelbara närhet, och att den finns på svenska.
n Man uppmanar kommunikationsministeriet att utveckla trafiksäkerhetsverkets (TraFis) sjöfartsfunktioner i Mariehamn så att all service som åländska rederier och sjömän behöver finns här.
n Och man anhåller om ett möte med kommunikationsministern Suvi Lindén (SP) och TraFis generaldirektör Kari Wihlman, gärna för den 15 oktober.
– Vikten av att geografiskt hålla samman branschen och dess myndighetsfunktioner är stor. Då det samlade kunnandet och intresset för sjöfartsfrågor på Åland är unikt utgör en utvidgning av dessa funktioner ett fördelaktigt steg för såväl näringen som för landskapet Åland och landet i dess helhet, avslutas skrivelsen.