DELA

Staden stängde för olovlig trafik

Nu är all genomfart mellan Mariehamn och Jomala längs Kasbergsgatan och Kasbergsvägen i Sviby slut. Staden har spärrat av vägen. med avsikt att bygga en vändplan och bara tillåta gång- och cykeltrafik över kommungränsen.
I och med detta är ett flerårigt problem nu löst och den både livliga och farliga trafiken genom det barntäta bostadsområdet på stadens sida om gränsen upphör.
Många bilister har dagligen struntat i att genomfart är förbjudet. Avståndet till och från sjukhusrondellen har för den som olovligen genat varit 1,2 kilometer medan de laglydiga bilisterna har fått köra 3,9 kilometer via Svibybron. (tt-s)