DELA

Staden sponsorerar Rockoff

Stadsstyrelsen beslöt i går att sponsorera Rockoff-festivalen med 60.000 euro per festival i två år. Förslaget hade redan en bred politisk förankring och kunde klubbas enhälligt i styrelsen.
Stadsstyrelsen kunde i går inte bevilja Rockoff-arrangören Mariepark Ab befrielse från torghyran eftersom det inte fanns någon formell ansökan. Ärendet förväntas komma upp igen nästa gång stadsstyrelsen sammansträder. (as)