DELA

Staden ser inget fel i stödbeslut

– Det kan tyckas naturligt att Ålands fredsinstitut reagerar över att bidraget från Mariehamns stad 2013 inte uppgår till samma nivå som tidigare. Fredsinstitutet framhåller att det är orimligt och omotiverat att de skall vara den organisation som drabbas hårdast av stadens bidragsbeslut. Det måste anses lika omotiverat att Fredsinstitutet skall vara den organisation som år efter år skall vara mest gynnad i bidragstilldelningshänseende och staden måste äga rätt att kunna justera detta.
Det konstaterar kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn i sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen över fredsinstitutets besvär mot stadens nya regelverk för stöd. Nämnden anser att institutets yrkanden skall förkastas med hänvisning till bland annat att beslutet om det nya regelverket har fattats enligt förvaltningslagen och staden har rätt att välja vilken typ av verksamhet man vill stöda.
Stiftelsen Ålands fredsinstitut har 2013 beviljats ett stöd på 1 260 euro. De två senaste åren har den summan varit 14 400. (tt-s)