DELA

Staden säger upp Folkhälsans avtal

Mariehamns stad säger upp avtalet med Folkhälsan om lekparksverksamheten från och med den sista december. Socialnämnden beslöt i går att betala 45 000 euro för årets verksamhet som berör cirka 20 barn i två lekparker.
Nämnden beslöt också att införa en avgift på färdtjänst för handikappade som motsvarar bussbiljetternas pris i Mariehamn. Det betyder att en enkelresa kostar två euro för vuxna och en euro för barn under 12 år medan de som är yngre än sju år åker gratis. Arbets- och studieresor inom staden är avgiftsfria liksom färdtjänst inom specialomsorgen.
För Trobergshemmets del beslöt nämnden att, i samarbete med infrastrukturnämnden, satsa på trivsam utomhusmiljö som också innebär god tillgänglighet till GE-villans trädgård. Däremot beslöt man att inte ändra på hemmets namn, nämnden tror att det bara är en tidsfråga innan alla blir vana med de nya adresserna. (tt-s)