DELA

Staden säger ja till ÅDA-avtal

Stadsstyrelsen säger ja till att Mariehamns stad ska ingå avtal om samverkan i Ålands digitala agenda.
Men man konstaterar också att även om avtalet faller inom ramen för stadsstyrelsens befogenhet så är frågan om ett fördjupat samarbete för en digital agenda av principiell betydelse. Stadsstyrelsen vill därför att stadsfullmäktige ger sitt godkännande.
Stadsstyrelsen behandlade ärendet i torsdags. (ak)