DELA

Staden öppnar nytt familjedagis

Ett nytt gruppfamiljedaghem, Tummelisa, öppnar i augusti i samma hus i Mariehamn där staden redan driver gruppfamiljedaghemmet Mästerkatten. Dessutom är avdelningen Salamandern i Ängsbackens gymnastik- och samlingssal öppen från augusti liksom det tillfälliga daghemmet Sländan. Också Vinkelboda daghems gymnastik- och samlingssal kommer att användas.
Det har staden beslutat för att klara det ansträngda läget inom barnomsorgen som förväntas lätta något först då det nya dagiset i Idrottsgården står klart i februari.
Staden har också tagit beslut om en omorganisering av dagisföreståndarnas verksamhet. Den går i korthet ut på att minska antalet föreståndare från 11 till 8, att samtliga föreståndare får ansvar för 3-5 avdelningar och 50-60 procent av sin tid vikt för ren administration. (tt-s)