DELA

Staden lånar 3 miljoner euro

Stadsstyrelsen har gett finanskansliet i uppdrag att upphandla ett budgetlån på 3 miljoner euro för att delfinansiera årets investeringar på 11,6 miljoner euro.
Upphandlingen görs hos banker och låneinstitut som är kända av staden. (ao)