DELA

Staden köper två konstverk

Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn har beslutat köpa två tavlor, den ena av Caroline Pipping och den andra av Petri Allinen.
Pippings akvarellmålning ”Orangeri” kostar 1 500 euro och Allinens oljemålning, som har årets kulturnatt i Mariehamn som motiv, 850 euro.
Nämnden har 5 000 euro reserverat för konstinköp i årets budget. Pengarna kan också användas till restaurering av redan inköpt konst. (tt-s)