DELA

Staden initierar hemmaröstning

Gör det möjligt att rösta i det egna hemmet i åländska val.

Den uppmaningen kommer landskapsregeringen nu att få av Mariehamns stad.

Frågan väcktes av Barbro Sundback (S) i stadsfullmäktige och fick stöd av samtliga ledamöter.

Fullmäktige beslöt också att godkänna att staden ska ha tre röstningsområden i framtiden mot nuvarande fyra. (tt-s)