DELA

Staden inför jämlika löner

Om några år ska det inte längre vara någon skillnad mellan mäns och kvinnors löner bland de anställda i Mariehamn.

Igge Holmberg (S) föreslog på fullmäktigesammanträdet i går kväll att målet ska vara 100 procent lika lön till Ålands 100-årsjubileum år 2022.

Roger Nordlund (C) ansåg att staden borde följa landskapets mål som är satta till 2020 och det kunde de andra partierna acceptera.

Avsikten är att pengar ska anslås för lönejusteringar från och med nästa års budget. (tt-s)