DELA

Staden höjer tillsynsavgifter

Tillsynsavgifterna i Mariehamn, som till exempel avgifter för bygglov, höjs med i snitt 35 procent i byggnadsnämndens budgetförslag för 2014.
Avgifterna höjs bland annat för att kompensera att kommunbidraget, det vill säga nämndens ekonomiska ram, har sänkts från 161.300 till 150.000 euro som en följd av sparkraven i staden.
Byggnadsinspektör Börje Aspbäck räknar dessutom med att det sannolikt kommer att byggas mindre i staden under nästa år men ser det stora intresset för tomterna i Horelliområdet som en källa till optimism..
Från stadens sida hoppas man också på att det samarbete som i år inleddes med byggnadsinspektionen i Jomala skall kunna fortsätta även nästa år.
Budgetförslaget skall ännu behandlas i både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i höst. (tt-s)