DELA

Staden höjer dagisavgiften

Mariehamns stad planerar att höja den högsta barnomsorgsavgiften nästa år från dagens 215 euro till 230 euro per månad. Dessutom föreslås förskolan, alltså det sista året innan barnet börjar skolan, bli avgiftsbelagd. Hittills har sexårsverksamheten varit avgiftsfri. Föräldrar till barn med skoluppskov får också framöver slippa avgiften.
Yttrligare en ändring gäller syskonrabatten som nästa år föreslås gälla enbart barn under skolåldern. Syskonrabatten för det andra barnet föreslås bibehållas, 30 procent, men sänks från 80 till 50 procent för efterföljande barn.
Orsaken till att avgifterna höjs är den budgetram för nästa år som socialnämnden har att rätta sig efter. (ao)