DELA

Staden hinner inte med alla motioner

Över 20 av de förslag som stadsfullmäktigeledamöter har lämnat i form av motioner hade inte slutbehandlats före den sista januari. Det framgår ur stadens redovisning av motionerna.
De främsta orsakerna är antingen att behandlingen tar lång tid eller att förvaltningen varit tvungen att prioritera annat.
De flesta av motionerna är från 2012.
Längst har ett förslag med Lennart Isaksson (M) som första undertecknare fått vänta. Det lämnades in i maj 2010 och handlar om att planera Korrviksområdet för båt- och vattensport, sjöräddning och liknande aktiviteter. I det fallet konstaterar staden att diskussioner med Ålands fiskare och med landskapet pågår men att ärendet inte har kunnat prioriteras. (tt-s)