DELA

Staden går vidare med Svinöplanen

Skall Svinö holme i södra Mariehamn bli en grön oas med utegym, utkikstorn och skogskyrkogård, en lyxig, ekologisk skärgårdsstad eller en högt exploaterad tvillingstad?

Den frågan vill stadsarkitekt Sirkka Wegelius ställa till mariehamnarna för att få riktlinjer för det fortsatta arbetet med en delgeneralplan för området.

Wegelius förslag om att be stadsstyrelsen inleda en medborgardialog om alternativen behandlas i stadsutvecklingsnämnden i veckan. (tt-s)