DELA

Staden förlorade 600 000 på Ålands industrihus

MARIEHAMN. En privatperson har vid två tillfällen skickat in så kallade medborgarinitiativ, där staden ombeds att dels redogöra för sitt förfarande kring Ålands industrihus och dels att staden antar en policy för sina bolag. I sina skrivelser kritiserar personen stadens transparens och hantering av skattemedel.
I sitt svar skriver stadsdirektören att det redan finns en ägarpolicy, ”Mariehamns stads koncerndirektiv”, men medger att staden förlorade stora summor pengar i samband med att Ålands industrihus likviderades. Likvidationen genomfördes efter att bolaget fått ett återkrav på hela 7 785 000 euro. Mariehamns stads aktieinnehav i bolaget uppgick till 1 026 295 euro och vid det senaste aktieägarmötet den 16 december ifjol blev det klart att staden förlorade 613 222,20 euro på affären.
– Mot bakgrund av den förlust som nu är ett faktum och vad som nu är känt är det tydligt att staden inte borde ha genomfört sin aktieteckning på de grunder som man i efterhand kan identifiera. När bolaget slutgiltigt likviderats kommer staden att ha dragit lärdom av sitt misstag inte minst genom en kännbar ekonomisk förlust. Någon ytterligare utredning kommer inte att sätta staden i ett bättre läge, skriver stadsdirektören.
På torsdag ska stadsstyrelsen ta beslut om stadsdirektörens förslag. (mw)