DELA

Staden fick nya revisorer

Stadsfullmäktige valde i tisdags revisorer för hela mandatperioden.
Ordförande för den fyra personer starka gruppen är Jack Christenbrunn (C) och vice ordförande Christina Johansson-Gammals (Lib). Mats Lundberg är Moderaternas representant i gruppen och Margareta Flink socialdemokraternas.
Fullmäktige godkände i tisdags dessutom stadsstyrelsens förslag på ordinarie medlemmar i stadens olika nämnder. (tt-s)