DELA

Staden efterlyser sportlovsaktiviteter

Det finns behov av aktiviteter för barn under och unga under sportlovsveckan. Det konstaterar bildningsdirektör Kjell Nilsson som tycker att staden borde samarbeta med olika idrottsföreningar för att lösa den saken.
Nilssons förslag är att föreningarna hyresfritt skulle få utnyttja de obokade tiderna i stadens idrottshallar mot att de arrangerar och ansvarar för aktiviteterna.
Bildningsnämnden tar ställning till förslaget på sitt möte på onsdag. (tt-s)