DELA

Staden drar in miljöchefstjänst

MARIEHAMN. Stadsstyrelsen har beslutat att dra in tjänsten som miljöchef då nuvarande miljöchefen Jan Westerberg går i pension den sista juli. I stället inrättas en tjänst som miljöcontroller.
Motiveringen är att man under senare tid har tagit i bruk ett system där beslut om miljöförbättrande åtgärder fattas i de olika driftsenheterna som sedan samordnas och följs upp av stadens ledning. Det, skriver man i ärendets beredning, har visat sig så framgångsrikt att staden som enda kommun i Finland certifierats enligt ISO 14001.
Stadsstyrelsens vice ordförande Sara Kemetter (S) föreslog att ärendet förkastas men fick inte understöd av de andra. Fullmäktige tar ställning till tjänsten i kväll. (tt-s)